Handleiding: AWS CloudWatch met WhatsUp Gold gebruiken

 

ConnOf u nu een klein bedrijf of een onderneming runt, het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alle services onder uw verantwoordelijkheid beschikbaar zijn. Reageren op incidenten wanneer ze zich voordoen is essentieel, maar het proactief monitoren van diensten is de sleutel om te voorkomen dat problemen zoch voordoen. Maar wanneer uw netwerk zich uitstrekt van on-premise tot de cloud, kan het moeilijk zijn om alles bij te houden wat er in beide omgevingen gebeurt. Het is nog moeilijker om een gecentraliseerd beeld te krijgen van alles.  Beheerders die AWS gebruiken, kunnen hun vinger aan de pols van hun infrastructuur houden door Amazon CloudWatch te gebruiken, maar hoe integreer je die data met je in-house netwerk monitoring tools?

In dit artikel geef ik je een algemeen overzicht van AWS CloudWatch, laat ik je zien hoe je een informatiedashboard bouwt en laat ik je vervolgens zien hoe je AWS CloudWatch performance monitors instelt in WhatsUp Gold.

Wat is Amazon CloudWatch?

Amazon CloudWatch is een service van Amazon Web Services die gebruikers voorziet van gegevens en analyses om incidenten in hun AWS-omgeving te begrijpen en erop te reageren. CloudWatch verzamelt logs en gebeurtenisgegevens en geeft gebruikers een overzicht van de status van hun cloudinfrastructuur.

Met CloudWatch kunnen systeem beheerders hun AWS-infrastructuur monitoren, waarschuwingen maken en problemen oplossen voor veel verschillende bronnen zoals EC2, S3, RDS, elastische load balancers en meer.

Statistieken

Om naar CloudWatch te gaan, gaat u naar de CloudWatch-portal en logt u in. Op het eerste gezicht ziet u het overzichtsscherm met informatie zoals alerts, events, logs en alle beschikbare statistieken die voor u beschikbaar zijn. Afhankelijk van de services die u in AWS hebt die door CloudWatch worden ondersteund, kunnen uw beschikbare statistieken verschillen, maar merk op uit de schermafbeelding dat ik er 34 voor mij beschikbaar heb.

 

Ik klik op Browse Metrics en kijk welke problemen er ontstaan of zijn. Ik merk meteen dat CloudWatch metrics op verschillende diensten categorieert. In mijn geval heb ik EBS, EC2 en S3 met het aantal beschikbare statistieken.

Door op EC2 te klikken, kies ik vervolgens Per-Instance (AWS categorieën metrics op basis van servicetype) en krijg ik meteen alle beschikbare metrics te zien die ik tot mijn beschikking heb.

 

Omdat we net beginnen met CloudWatch, heb ik op alle beschikbare statistieken geklikt en merk ik dat ze aan de bovenstaande grafiek zijn toegevoegd. Als u bekend bent met Windows-broncontrole of andere grafieken voor performance monitoring, ziet u de overeenkomsten. Standaard moet deze grafiek handmatig worden vernieuwd, maar ik heb ervoor gekozen om deze elke 10 seconden automatisch te verversen. In de onderstaande schermafbeelding heb ik er ook voor gekozen om een uur aan data te zien.

 

Waarschuwingen

Dat is een mooie grafiek om naar te staren, maar niet op het punt om mijn dag door te brengen met staren inaar een up to date grafiek in de hoop dat ik geen abnormale activiteit zie. In plaats daarvan wil ik graag een waarschuwing krijgen wanneer een bepaalde drempel wordt bereikt. Om dat te doen, kan ik een "alert" maken. In CloudWatch kunnen gebruikers met alarmen via e-mail op de hoogte worden gesteld wanneer een statistiek een bepaalde drempel heeft bereikt of overschreden.

Zodra u op het scherm "Create Alarm" de statistieken hebt gekozen die u wilt bijhouden, kunt u de drempel op een paar verschillende manieren instellen door de start in te stellen op ALARM wanneer de statistiek een bepaalde drempel overschrijdt, onder een drempel ligt en hoeveel gegevenspunten (polling-intervallen) de statistiek op dat moment moet zijn voordat een alarm wordt geactiveerd. Als u niet bekend bent met wat als "normaal" wordt beschouwd, hebt u ook de grafiek aan de rechterkant in de onderstaande schermafbeelding om u een indicatie te geven van wat de statistiek meestal is.

Events

CloudWatch stelt de gebruiker ook in staat om niet alleen verschillende prestatiestatistieken en waarschuwingen over die statistieken te controleren, maar kan ook acties uitvoeren wanneer specifieke gebeurtenissen plaatsvinden. Hierdoor kan de gebruiker meerdere taken automatiseren wanneer deze worden geactiveerd door veel verschillende activiteiten die plaatsvinden in hun AWS-omgeving. Door op het gedeelte Gebeurtenissen te klikken, kan de gebruiker regels maken om zich op deze gebeurtenissen te abonneren en actie te ondernemen.

In de onderstaande schermafbeelding heb ik ervoor gekozen om een regel te maken om mijn S3-buckets voor alle events te controleren, hoewel ik gedetailleerder had kunnen worden. Door de vervolgkeuzelijsten in de sectie gebeurtenisbron te selecteren, maakt de gebruikersinterface automatisch het gebeurtenispatroon. Dit is de JSON CloudWatch die wordt verbruikt bij het instellen van deze event listener.

Ik heb ook al een Lambda functie opgezet, dus daar heb ik voor gekozen. Dit zorgt ervoor dat wanneer er een activiteit plaatsvindt in een van mijn S3-buckets, mijn Lambda functie automatisch wordt geactiveerd.

Als ik bijvoorbeeld niet per se mijn Lambda functie wil oproepen op een specifiek event, kan ik ook een schema instellen zoals hieronder te zien is. Een schema stelt me in staat om er zeker van te zijn dat mijn Lambda functie wordt aangeroepen zonder afhankelijk te zijn van een bepaalde gebeurtenis.

Logs

CloudWatch is niet gebonden aan de AWS event bus, maar kan ook de logs van tekstbestanden weergeven, samenvatten en er over waarschuwen. Met deze functie kunnen gebruikers een log agent installeren op EC2-instanties om log gegevens van tekstbestanden zoals Apache-logs te verzenden, op de hoogte te worden gesteld van besturingssysteemspecifieke gebeurtenissen of event logs in de gaten te houden. Om dat te doen, heeft Amazon een informatieve pagina over het instellen van de log agent.

Aangezien ik geen EC2 instanties heb ingesteld in mijn demo omgeving, kan ik de log agent niet instellen en screenshots van de verzamelde data weergeven. Als u meer informatie wilt over het gebruik van de logs functie van CloudWatch, raad ik u aan om de Amazon CloudWatch Logs pagina te bekijken voor meer informatie.

Dashboards

Met behulp van Dashboards kunnen gebruikers informatieve dashboards maken met veel verschillende gegevens op één plek. Dit is vooral handig wanneer een gebruiker een overzicht moet krijgen van de staat van zijn infrastructuur.

Het maken van een nieuw dashboard bestaat uit het toevoegen van een of meer widgets.

Voor dit artikel voeg ik een regelmetrische widget toe om me een overzicht te geven van verschillende statistieken in de loop van de tijd. Zodra ik de widget heb toegevoegd, krijg ik een scherm te zien dat precies lijkt op het metrische scherm waar we eerder naar keken. Deze keer kunnen we deze grafiek echter combineren met een andere bron van informatie in het dashboard.

Door op Widget toevoegen te klikken, kan ik meerdere verschillende soorten widgets toevoegen, waaronder de bovengenoemde lijngrafiek, getallen om de laatste waarde van een statistiek te zien en zelfs een widget voor vrije tekst waarmee gebruikers tekst in hun dashboard kunnen weergeven.

Net als bij statistieken kunnen we het vernieuwingsinterval aanpassen voor alle widgetgegevens aan de rechterkant. We kunnen ook dashboards beheren in de vervolgkeuzelijst acties en taken uitvoeren, zoals dashboards opslaan, hernoemen, verwijderen, enzovoort.

CloudWatch performance monitors instellen in WUG

Dit is allemaal goed en wel als u AWS-prestaties vanuit CloudWatch wilt zien, maar wat als u deze statistieken wilt zien in relatie tot uw bredere netwerk? Dankzij de API van AWS kan dat! Laten we eens kijken hoe u CloudWatch performance monitoren instelt in WhatsUp Gold.   

Met de AWS CloudWatch Performance Monitor van WhatsUp Gold kunt u de prestatiestatistieken bekijken die Amazon verzamelt over uw netwerkbronnen en drempels configureren voor specifieke statistieken die worden gebruikt om waarschuwingen te activeren in het geval dat de opgegeven statistiek onder of boven een gedefinieerde waarde daalt.

 1. Navigeer vanuit uw netwerkkaart in WhatsUp Gold naar de WhatsUp Gold Monitor Library (Settings > Libraries > Monitors)
 2. Selecteer de AWS CloudWatch Performance Monitor en  configureer de volgende velden om uw monitor in te stellen:
  • Name. Voer een unieke naam in voor de monitor. Deze naam wordt weergegeven in de prestatiemonitorbibliotheek.
  • Description. Voer aanvullende informatie in voor de monitor. Deze beschrijving wordt weergegeven naast de monitornaam in de prestatiemonitorbibliotheek.
 3. Klik op Edit om te beginnen met het selecteren van specifieke statistieken die u wilt controleren.
 4. Selecteer uw region en geldige AWS reference
 in de betreffende lijsten en klik vervolgens op Connect.
 • Selecteer de AWS namespacemetric en statistic in de respectievelijke lijsten onder Metric.
 • Kies een instantie uit de lijst Available instance sets onder Instance kiezen. Afzonderlijke exemplaren in de opgegeven set waaruit u moet selecteren voor bewaking, worden hieronder weergegeven.
 • Selecteer een instance die u wilt controleren. Eenmaal geladen, kunt u op Load Data klikken om een voorbeeld van de beschikbare instantiegegevens te bekijken.
 • Klik op Select om terug te keren naar het configuratievenster van de prestatiemeter.
 • Klik op Save.
 •  

  Gefeliciteerd! Je bewaakt nu AWS performance monitor met WhatsUp Gold!

   

   Samenvatting

  Amazon CloudWatch is een geweldige tool voor up / down-waarschuwingen en prestatiemonitoring, en aan de slag gaan met CloudWatch is een eenvoudig proces dat ik je aanmoedig om het zelf te proberen.  Maar zoals met elke cloud-native monitoringtool, geeft CloudWatch u geen volledig beeld van uw netwerk buiten de cloud. Door CloudWatch te integreren met een volwaardige monitoring oplossing, krijgt u zowel een diepgaand overzicht van AWS-prestatiestatistieken als een holistisch netwerkbeeld. Bovendien profiteert u van verbeterde gegevensretentie ten opzichte van de standaardopties van CloudWatch (15 dagen tot 15 maanden).

   

   

   

  Tags

  AWS
  Comments
  Comments are disabled in preview mode.