free-tool

Gratis tool

Beheer van virtuele machines

Hebt u een tool nodig om uw virtuele omgeving te beheren?

Grote en kleine ondernemingen hebben zich tot virtuele machines (VM's) gewend om een beter gebruik van bestaande servers en hardware te garanderen. Virtualisatie biedt betere disaster recovery en bedrijfscontinuïteit. De wijdverbreide adoptie van virtualisatie leidde al snel tot functies die eenvoudige integratie met bestaande omgevingen bieden met minimale verstoring.

De eenvoudig toe te voegen aard van virtuele machines resulteert echter vaak in willekeurige VM-wildgroei waarbij machines die zijn gesponnen voor testen, bijvoorbeeld lang nadat ze nodig zijn, actief blijven. Hierdoor kunnen sommige systeembeheerders weinig of geen zicht hebben op het toewijzen van fysieke servers aan virtuele machines.

Het hebben van beheermogelijkheden voor virtuele infrastructuur (zoals detectie en inventarisatie van virtuele machines en bewaking van het resourcegebruik) is essentieel om de beveiliging te handhaven en het oplossen van problemen en routineonderhoud te vereenvoudigen.

De WhatsUp Virtual Machine Manager biedt systeembeheerders een tool die:

  • Controleert welke virtuele machines kritieke CPU- of geheugenbronnen opslokken
  • Voert basistaken voor VM-beheer uit
  • Zorgt voor een betrouwbare en efficiënte virtuele infrastructuur.

Krijg controle over uw virtuele machines – download Virtual Machine Manager vandaag nog!

Virtual Machine Manager downloaden
Alle velden invullen s.v.p.

Loading animation

Monitor alles in uw netwerk

Start uw gratis evaluatie van WhatsUp Gold