Netwerkverkeer monitoren - internetverkeer monitoren

Wat is NetFlow?

NetFlow is een netwerkprotocol dat door Cisco is ontwikkeld om IP netwerkverkeer te verzamelen wanneer het een interface binnenkomt of verlaat.

NetFlow gebruikt 7 kenmerken om unieke stromen te identificeren: Bron-IP-adres, Doel-IP-adres, Bronpoort, Doelpoort, IP-protocol, Ingangsinterface en Type of Service (ToS)-waarden

Het NetFlow apparaat (router/switch) registreert een nieuwe log als een pakket met unieke identificaties in de 7-kenmerken door de interface gaat. Volgende pakketten met dezelfde waarden worden geregistreerd als stappen naar dezelfde flow, terwijl een verschil zelfs een van de waarden resulteert in de beëindiging van de flow en de initiatie van een andere log. NetFlow legt gegevens vast voor zowel binnenkomende (ingress) als uitgaande (egress) IP-pakketten in een interface.

De vastgelegde datastromen worden verzonden met behulp van UDP, als NetFlow-records naar een NetFlow-verzamelprogramma. Het verzamelprogramma analyseert vervolgens de records om statistieken te bieden over bandbreedtegebruik, realtime en historische netwerk verkeerspatronen, applicatiegebruik en prestatiestatistieken.

NetFlow met WhatsUp Gold

WhatsUp Gold maakt uitgebreid gebruik van ruwe NetFlow data om inzicht te geven in in netwerverkeer, analyse van netwerkgedrag, beveiligingsproblemen, prestatie- en applicatie monitoring en bandbreedteverbruik. WhatsUp Gold kan Cisco NetFlow apparaten automatisch identificeren met behulp van SNMP en kan het apparaat automatisch configureren om NetFlow-records terug te sturen. WhatsUp Gold analyseert vervolgens de ruwe data en biedt relevante inzichten in verkeersidentificatie/-analyse, trendsidentificatie en QoS-verificatie. De informatie wordt verstrekt in uitgebreide rapporten - zoals top protocollen, top applicaties, top-afzenders en dergelijke. Data flows van meerdere apparaten kunnen ook worden gegroepeerd volgens hun bedrijfsfuncties. Bovendien kunnen de realtime WhatsUp Gold alerts worden gebruikt om drempels en waarschuwingen te configureren die snelle reacties op nijpende knelpunten en beveiligingsproblemen kunnen garanderen.

WhatsUp Gold ondersteunt NetFlow-, NetFlow-Lite-, sFlow-, J-Flow-gegevens (voorbeeld NetFlow) of IPFIX-data (IPFIX) van routers, switches en andere netwerkapparaten, zodat u end-to-end inzicht in uw netwerkverkeer krijgt.

Monitor Alles op het Hele Netwerk

Probeer WhatsUp Gold Network Monitoring