Netwerk rapportage

Neem betere IT-beslissingen die de bedrijfsresultaten verbeteren.

Netwerkbeheer rapportage is een essentieel hulpmiddel voor netwerkbeheerders. Uitgebreide rapportage over het netwerkbeheer biedt IT-teams de gegevens om hun infrastructuur te monitoren, de productiviteit te verhogen en te helpen bij de besluitvorming. Van rapportage over de totaal aantal onopgeloste problemen, CPU-gebruik, interfacefouten, prestaties van applicaties of, verdacht internetverkeer, frauduleuze wifi activiteit; rapporten bevatten de sleutel tot een goede capaciteitsplanning, validatie van netwerkarchitectuur, netwerkbeveiliging en SLA-naleving.

Netwerkbeheer software moet in staat zijn om gegevens van alle componenten van het netwerk te verzamelen en te analyseren, inclusief apparaten, systemen en applicaties, en deze te presenteren als samenhangende rapporten die netwerktrends identificeren; algemene prestatiestatistieken beoordelen en uitgebreide oplossingen bieden voor probleemoplossing. Met de talloze netwerkcomponenten in een IT-infrastructuur kan het genereren van rapporten omvangrijk zijn en het analyseren ervan kan een omslachtige taak zijn. Met een netwerk management suite kunnen netwerkbeheerders rapporten organiseren en inzicht geven in de leestijd van grafieken als historische rapporten die helpen bij snelle triage en probleemoplossing.

WhatsUp Gold voor netwerkbeheer heeft vooraf gedefinieerde dashboards waarvan u ook weer aangepaste rapporten kunt maken naar eigen wens. Rapporten kunnen worden eenvoudig gecategoriseerd worden in groepen. Bijvoorbeeld in probleemgebieden apparaat, systeem en draadloos. WhatsUp Gold (WUG) wordt geleverd met een uitgebreide set van meer dan 200 standaard ingebouwde analyses en rapporten. WUG genereert 2D/3D-grafieken en heeft snelle in- en uitzoom functies, realtime split-second grafieken en dashboards voor betere probleemoplossing.

Monitor Alles op het Hele Netwerk

Probeer WhatsUp Gold Network Monitoring