Virtualization Monitoring Tools

Virtuele machine management

Een VMM toepassing (Virtual Machine Manager) centraliseert het beheer van meerdere virtuele machines (VM's)

Een VMM-toepassing (Virtual Machine Manager) centraliseert het beheer van meerdere virtuele machines (VM's) en biedt hulpprogramma's om virtuele machines af te stemmen met het servergebruik.  Virtualisatie biedt de mogelijkheid om meerdere besturingssystemen op één computer te draaien, verlaagt de hardwarekosten door minder hardware te vereisen en verhoogt de energie-efficiëntie. Een goede planning en beheer van uw virtuele omgeving is net zo essentieel als voor fysieke infrastructuur.

De virtuele machine manager is de kern van de efficiënte monitoring van VM's. Omdat virtuele VM's worden uitgevoerd bovenop een softwarelaag die op de server is geïnstalleerd, kan het managen van een virtuele omgeving even complex zijn als het managen van de fysieke infrastructuur. Vanwege de impact die VM's hebben op fysieke hardware, weerspiegelt het gebruik van traditionele prestatie KPI's de status van de virtuele machine, niet de fysieke hardware. Inzicht in de onderlinge relatie tussen fysieke hardware en de virtuele machine is een essentieel onderdeel in het snel kunnen oplossen van problemen en het handhaven van een hoge beschikbaarheid van middelen.

Enterprise-ready oplossingen voor het managen van virtuele machines moeten ook een centraal punt bieden voor het maken, starten, stoppen en weergeven van VM's, evenals live prestatie- en gebruiksstatistieken voor het uitvoeren van virtuele machines geven. Oplossingen waarmee u het management van uw virtuele machines met fysieke infrastructuur kunt consolideren helpt bij de vereenvoudiging van uw netwerk management taken.

Met  WhatsUp Gold kunt u uw virtuele serveromgeving en de fysieke infrastructuur in één scherm managen. Het vereenvoudigt VMware-management door te integreren met de krachtige VMware API om prestatiestatistieken te verzamelen voor VM's, virtuele clusters en hosts.

Monitor Alles op het Hele Netwerk

Probeer WhatsUp Gold Network Monitoring