Escalatie van alerts - waarschuwingen

Geïntegreerd Alert Escalation Center biedt functies om netwerk waarschuwingen te escaleren via het gewenste meldingsbeleid.

Een procedure die bepaald hoe alerts worden geëscaleerd moet rekening houden met potentiële gebeurtenissen en problemen en het scala aan acties dat nodig is om deze op te lossen. De controles met meerdere voorwaarden kunnen worden ingesteld om ervoor te zorgen dat acties waarvoor de minste resources zijn vereist, indien nodig worden opgeschaald.

Meldingen kunnen worden verzonden volgens een vooraf gedefinieerde hiërarchie, om meerdere en overbodige waarschuwingen te voorkomen.

WhatsUp Gold Alert Center

Het geïntegreerde waarschuwingssysteem in WhatsUp Gold biedt functies om waarschuwingen te escaleren via het gewenste meldingsbeleid en met waarschuwingsbevestigingen. Het meldingsbeleid in het Alert Center kan worden geconfigureerd om waarschuwingen te escaleren op basis van de netwerkcomponenten : de waarschuwingen kunnen automatisch tickets generen en / of alerts verzenden naar vooraf aangewezen beheerders.

Met de functie 'Alert Confirmation' wordt de bevestiging van de eerste lijn support medewerker beschouwd als een indicatie dat het probleem wordt verholpen en dat er verder geen meldingen hoeven te worden verzonden, tenzij dit opnieuw wordt geactiveerd door het meldingsbeleid. Dit zorgt ervoor dat de problemen binnen de gestelde termijn worden opgelost. Evenzo kan informatie over de genomen actie worden toegevoegd , waardoor data over de probleemoplossing kan worden hergebruikt in het geval dat het probleem zich opnieuw voordoet.

alert-center-dashboard Alert Center Dashboard

Monitor Alles op het Hele Netwerk

Probeer WhatsUp Gold Network Monitoring