End Wireless Bandwidth Abuse and Tame the BYOD Beast in One Day

Netwerkbeheerder beëindigt in één dag de wifi problemen en bandbreedte misbruik

Tegen de tijd dat een netwerkbeheerder bij een non-profit organisatie onze hulp inriep, bezweek zijn 5 jaar oude wifi infrastructuur. Werknemers die tijdens de lunch probeerden te werken, klaagden dat hun applicaties traag waren of zelfs niet werkten.

Hij vermoedde dat de mensen die probeerden te werken werden beïnvloed werden door anderen die tijdens de lunch naar Netflix of YouTube keken vanaf hun persoonlijke apparaten. Maar hij wist het niet zeker. Als hij het gebruik van wifi bandbreedte niet kon controleren, zou hij zijn ISP veel meer geld moeten gaan betalen als hij extra bandbreedte zou vragen.

Onze product expert luisterde naar zijn verhaal en stelde WhatsUp Gold voor om zijn netwerk te monitoren, en Flow Monitor om het netwerkverkeer en bandbreedtegebruik te analyseren en te beheren. Minder dan een dag na het downloaden van de producten deelde een systeembeheerder in het team van de netwerkbeheerder een grafiek die de  middagpieken in het verbruik van wifi bandbreedte liet zien.

De systeembeheerder had WhatsUp Gold gebruikt om BYOD- en wifi netwerkbeleid te maken en af te dwingen. De wifi bandbreedte monitor waarschuwde haar automatisch als het gebruik een bepaalde drempel werd overschreden. Eenmaal gewaarschuwd, duurde het slechts een paar minuten om te bepalen wie zowel lunch als wifi bandbreedte at.

Later die middag bekeken de twee naar de log management om toegang te krijgen tot activiteiten tijdens de lunch. Die identificeerde niet alleen de grootste gebruikers, maar ook hun wifi bandbreedte slurpende sites. Een hartig woordje met de muziek- en videofans verminderde de pieken aanzienlijk. Een e-mail aan alle werknemers die het beleid voor wifi bandbreedte van de organisatie behandelde, heeft de situatie gladgestreken en de noodzaak om meer kosten te maken aan de internet service provider (ISP) weggenomen.

Tags

Comments
Comments are disabled in preview mode.